Pact pentru sănatatea mediului din Gorj

Pact pentru sănătatea mediului din Gorj este un proiect cofinanțat din fondurile bugetului județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2022

 

Locul desfășurării proiectului: Județul Gorj (localitățile: Tismana, Târgu Cărbunești, Drăguțești)

 

Durata proiectului: august - noiembrie 2022

 

Scopul proiectului este de a capacita populația de a înțelege efectele poluării și a se implica în evitarea acestora - prin intermediul unei abordari holiste, adresându-se atât populației școlare cât și cetățenilor peste 18 ani.

 

Obiectivele urmărite prin proiect sunt încadrate în obiectivele domeniului MEDIU din Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general și corelate cu necesitățile şi constrângerile identificate, astfel:

O1. Cresterea gradului de constientizare a comunității locale privind protectia mediului

O2. Cresterea gradului de implicare a autorităților locale si a comunitatii locale în protectia mediului